Vi närmar oss nu Ramadan med stormsteg!

Vi närmar oss nu Ramadan med stormsteg!

 

Vi närmar oss nu Ramadan med stormsteg!

Innan vi träder in i Ramadan har vi en viktig månad, Sha’baan. De lärda brukar betona vikten av att spendera månaderna som föregår Ramadan, det vill säga Rajab och Sha’baan, på bästa möjliga sätt för att vi ska få ut så mycket som möjligt av Ramadan. Ramadan är tänkt att påminna oss om Guds barmhärtighet och förlåtelse. Ramadan är tänkt att påminna oss om att allt är möjligt med Guds hjälp. Ramadan är tänkt att leda till en personlig utveckling. Ramadan är tänkt att bli den tid av året då vi rannsakar oss själva och byter ut de mindre bra vanorna till bättre vanor.

Ramadan kan liknas vid att göra ett hopp från en trampolin. Hur långt vi hoppar är beroende av våra avsikter samt ansträngningar och förberedelser vi gör innan. Oavsett hur långt vi vill hoppa, så kommer vi aldrig endast med viljan kunna hoppa längre än vad vi tränat oss för. Om vi vill att Ramadan ska bli en månad som verkligen leder till sann förändring krävs att vi kommer in med rätt inställning för att vi ska kunna vara mottagliga för alla välsignelser som Ramadan erbjuder. Vi måste vara i rätt tillstånd redan innan Ramadan anländer.

Därför är de cirka 30 dagar vi nu har framför oss under Sha’baan ett utmärkt tillfälle att vi påbörjar de goda saker vi vill göra men vi av någon anledning prokrastinerat i. Det kan vara alltifrån att få in en vana med att regelbundet recitera och reflektera kring Koranen, läsa islamisk litteratur, frivillig fasta, frivillig nattbön eller vara engagerad i välgörenhetsprojekt. Allah har av Sin oändliga godhet och barmhärtighet gentemot oss gett oss mängder av möjligheter för att närma oss Honom. Allah har också skapat oss olika och vi kan därför börja med de handlingar som vi själva har en starkare inklination för. Och kom ihåg, det är alltid bättre att göra färre och mindre saker över en längre tid än att göra mycket och stort under en kort tid som man sedan upphör att göra. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, sa att de handlingar som är mest älskade av Gud är de handlingar som utförs regelbundet även om de är små.

Må Allah lära oss den nyttigaste och djupaste av kunskap och omvandla den kunskapen till handlingar och låta oss välkomna Ramadan med den bästa av attityd och förberedelse samt låta oss få fortsätta med de regelbundna handlingar som tar oss närmare Honom, ameen!

“Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag” [Koranen 13:11]