Världsbild, språk och kommunikation

Världsbild, språk och kommunikation

I lördags (7 december) anordnade SMFR Region Östergötland en utbildning om världsbild, språk och kommunikation där verksamhetsutvecklare Albin Jonsson var inbjuden. För att kunna förstå oss själva som människor behöver vi veta att vi har både själ och kropp som båda behöver sin rätta näring. Att vi “tror på” Gud innebär ett bekräftande och inte blott ett antagande. När vi bekräftar Guds existens och rätta plats innebär det också att vi behöver förstå vår plats som människa i förhållande till Gud och resten av skapelsen (däribland våra medmänniskor).

Det påverkar alltifrån rituella handlingar till vardagssituationer såsom hur vi bör vara som vänner gentemot varandra. Och i just detta är även det arabiska språket, i kombination med rätt världsbild, centralt för att förstå hur Gud alltid bör vara i centrum av våra liv för att vi ska leva så moraliskt som möjligt.

Hur vi tar in information och på vilket sätt vi förstår den påverkas också av olika aspekter som formar vår personlighet. Att förstå dessa är viktigt både för att det påverkar vår förståelse av det vi lär oss och i vår relation när vi kommunicerar till andra och jobbar tillsammans med andra. Utöver teoretisk genomgång blev det också övning och reflektioner från deltagarna.

En reflektion från en utav deltagarna:
”En viktig och lärorik utbildning där man bl a inser vikten av aktiv kunskapssökning inom religionen.”