Valupptakt med SMFR

Valupptakt med SMFR

Du har väl inte missat valet? Det har inte vi!

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (Stockholmsavdelning) arrangerar en paneldebatt inför det stundande valet.

I linje med SMFR’s ambition att vara med och ta ansvar för det samhälle som växer fram i Sverige så kommer SMFR Stockholm hålla en paneldebatt.

En paneldebatt är ett sätt att ge möjlighet till berörda att få ta del av vad som försiggår inom deras områden, samt att väcka engagemang och intresse bland unga och vuxna.

Syftet med denna paneldebatt är att ge lokalbefolkningen möjligheten att få svar på frågor som berör dem.

Specifika ämnen som kommer att tas upp under seminariets gång är integration, bostad samt rättssäkerhet och strukturell diskriminering.

Vi vill belysa de problem och brister som finns i Stockholm stad men även diskutera lösningarna till dessa problem. Under seminariets gång skall man lägga betoning på vikten av att rösta på valdagen.

Moderatorer: Yasri Khan, förbundsordförande (SMFR)
Ifrah Hassan, ordförande medborgarrättsutskottet (SMFR)

I panelen:
Mehmet Keplan (MP)
Charlotte Olsson (FP)
Ardalan Shekrabi (S)
Anna Claesson (M)
Caroline Szûber (KD)

Obs! Vänsterpartiet och Centerpartiet har ännu ej bekräftat deltagare.

Missa inte detta tillfälle!

Lokal: Sensus studieförbund Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4

Datum: Lördagen 28-08-2010, kl 14.00-16.00

Arrangemanget görs i samarbete med Sensus studieförbund