Vad är människans natur?

Vad är människans natur?

”Med islam får vi lärdom om hur vi vårdar om både vår kropp och vår själ och vad vi behöver göra för att ge vår själ den näring den behöver”. Detta var en av deltagarnas reflektion i samband med eventet som Region Södermanland anordnade i söndags (5/7) med titeln Nature of Man där ustadh Syed Muhammad Muhiyuddin Al-attas Attas var inbjuden att prata om ämnet.

Eventet inleddes med en fråga där deltagarna i smågrupp fick diskutera om vad människan är och vad som följer av det.

Ustadh Syed förklarade sen att människan består både av själ och kropp. Vi har djuriska aspekter samtidigt som vi har själsliga, intellektuella och kognitiva aspekter. Och det är detta som utmärker människan i skapelsen.

Människan är skapad av Gud och vi har skapats för att tjäna Gud både genom rituell dyrkan samt att vara ställföreträdare på denna jord genom att etablera rättvisa.

Mötet avslutades som vanligt med reflektionsrunda där en annan reflektion var: ”Att vara Guds tjänare är en ”badge of honour” och det gav mig ett annat perspektiv kring den position vi givits som ställföreträdare på den här jorden”.

Må Gud göra oss bland de som får rätt kunskap och gör goda handlingar baserat på rätt avsikter, ameen!