Vad är ett liv? Gymnasiebesök i Malung

Vad är ett liv? Gymnasiebesök i Malung

Den 20 januari var SMFR inbjudna att hålla föredrag på Malung-Sälens gymnasieskola som anordnade en temadag om vad ett liv egentligen är. Dagen pågick från tidig morgon till sen eftermiddag med parallella föredrag av representanter från olika religiösa åskådningar däribland islam, kristendomen, buddhismen och judendomen. Representanter från SMFR var kansliadminstratör Tihama Al och verksamhetsutvecklare Albin Jonsson.

Några punkter som togs upp under föredraget var bl a att allt liv är skapat av Gud. Av alla skapelser är människan den som har upphöjts allra mest och vars ställning är unik i Guds skapelse. I och med detta har vi som människor också ett ansvar gentemot resten av Guds skapelse – inte bara våra medmänniskor!

Människans liv är uppdelad i tre huvudsakliga faser som kan beskrivas enligt följande:
– förlivet
– jordelivet och
– efterlivet

Vi skapades först som själar och vittnade om att Gud är vår Herre. Nästa fas är den fas vi befinner oss i just nu, det vill säga när vi lever på jorden. Eftersom vi redan har ingått ett avtal med Gud så är syftet med vår existens därmed redan tydligt och klart för människan. Vårt liv på jorden syftar till att vi ska lära känna och komma närmare Gud. Detta innebär att vi både behöver kunskap och göra goda handlingar.

Att vi är tacksamma gentemot Gud, vår Skapare, och att vi erkänner Honom samt alla Hans oändliga välsignelser gåvor över oss är en central del av vår relation till Gud. För de otacksamma som förnekar Skaparen och som sprider ondska och korruption väntar bestraffning i nästa liv. Om man å andra sidan visar tacksamhet gentemot Gud ska det också leda till att man med kunskap aktivt anstränger sig för att stå upp för rättvisa och göra gott för sina medmänniskor. Är detta en införlivad kunskap och attityd kan man hoppas att Gud i sin barmhärtighet skänker en Paradiset i efterlivet.

Besöket var uppskattat och flertalet elever ställde flera följdfrågor och ville veta ännu mer om ämnet. I slutet av dagen bjöds det även på tårta då elever från skolan nyligen hade vunnit alpina VM-medaljer. Må Gud skänka oss alla vägledning, ett tacksamt hjärta och den högsta av lycka i efterlivet i Paradiset, ameen!