Utbildning med Region Östergötland

Utbildning med Region Östergötland

I helgen arrangerades en organisationsutbildning med Yasri Khan i Linköping som anordnades av den senast startade regionen, SMFR Region Östergötland. Innan utbildningen hölls årsmöten för samtliga lokalavdelningar som tillsammans utgör SMFR Region Östergötland, det vill säga SMFR Linköping, SMFR Norrköping, SMFR Motala, SMFR Mjölby och SMFR Jönköping.

Utbildningen innehöll både teoretisk genomgång och praktiska övningar som var väldigt givande. Fokus låg på vår relation till Gud, till oss själva och till vår omgivning. En punkt som betonades var att arbeta tillsammans för att skapa förändring, men att det också kräver en bra organisering och planering. En annan viktig aspekt som utbildningen behandlade var vikten av kunskap för att vi ska veta hur vi ska göra effektiva och goda handlingar både som individer och som grupp. Utbildningshelgen var mycket uppskattad med mycket lärande och en fin gemenskap där det också många nya personer som kom för att dela med sig av sina reflektioner och med entusiasm för framtiden.

[easy-image-collage id=5650]