Umeå – SMFR Umeå anordnade Ramadanaktion

Umeå – SMFR Umeå anordnade Ramadanaktion

UMEÅ – SMFR Umeå anordnade igår en Ramadanaktion för att lyfta upp EU-migranters och flyktingars situation. UNHCR har nyligen rapporterat att vi aldrig har haft så många flyktingar runtom i världen som idag.

I olika delar av världen flyr människor för sina liv eller försöka komma bort från extrem fattigdom eller utsatthet både innanför EU och utanför.*

Målet för dessa människor är oftast att kunna finna trygghet för sig själva och sina familjer.
SMFR Umeå lagade mat och åkte runt till olika läger för att dela ut mat samt förstå mer om den utsatthet många lever i Sverige.

Vissa migranter/flyktingar i Sverige lever idag med hot om utvisning och har svårt att kunna etablera sig och aktivt få chansen att kunna bidra och få möjligheten att bli en synlig del av vårt samhälle.

Det behövs ett arbete att utveckla Sveriges mottagning och integregrering av människor som söker trygghet i Sverige samt strukturer för att på ett bra sätt kunna ge bra förutsättningar för folk att vara med och bidra såväl som skapa fler och bättre möjligheter att kunna erbjuda skydd till fler i behov.

Aktionen skedde i samband med de sista dagarna av ramadan.
Migration och asylfrågor är en av SMFRs 16 verksamhetsområden som fastslogs på förbundsstämman 2015.