Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa söker projektsekreterare till nytt projekt!

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa söker projektsekreterare till nytt projekt!

 

20 Jan 2010

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa söker projektsekreterare på 50% till samverkansprojektet Salaams vänner Svenska muslimer för Fred och Rättvisa är bland det mest spännande som händer inom svensk fredsrörelse. Vi arbetar med de för samhället viktiga frågorna mångfald, identitet och delaktighet utifrån ett islamiskt perspektiv på lokal, nationell och europeisk nivå. Samverkansprojektet Salaams vänner består av Svenska Muslimer För Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fredsrörelsen (KrF). Projektet syftar till att skapa förståelse mellan kristna, muslimska och ickereligiösa ungdomar. Med fokus på religionens samhällsansvar och drivande roll för fred samt att lyfta fram att samexistens berikar. Vi som fredsrörelser på andlig grund vill dessutom bidra med perspektivet att det finns kreativa ickevåldslösningar på konflikter. Projektet skall genomföra utbildningar i ickevåld och konflikthantering för ungdomar. Läs mer om tjänsteutlysningen här>