Stockholm – Poesiworkshop med SMFR Stockholm City

Stockholm – Poesiworkshop med SMFR Stockholm City

Assalamu Alaikum dear sisters and brothers!
We welcome you to an exciting poetry workshop that has as its
goal to inspire you to either start writing poetry yourself or
continue writing poetry if you have already started walking the
poets path.
In the educational part of the workshop, you will learn about: The
definition[s] of poetry The history of poetry Poetry’s place in
Islam for insance how it has looked like in the South Asian
culture.
In the participative part of the workshop, you will: Be given the
tools and methods to help you write your own poem Be coached
in ‘stage presence’ i.e. how to own your space as a performer
Be coached in ‘listeners etiquette’ i.e. how to give your full
attention to a work of art that is being performed (adab of the
listener) Write your own poem Perform your own poem Listen to
others perform their poems
The muslim world has always had poetry at the heart of it’s
aestethic expression and hence poetry has been a highly
praised mode of expression used by Muslims since the time of
the Prophet Muhammad (م
ّ
ِ علیه واٰله وسل
ّى االلهُ
صل .( َWith its roots in the
soil of Arab culture, an entirely oral culture prior to the advent of
the Qur’an Sharif, it was the love of the Arabs for poetry that
truly made them connect with the Qur’an Sharif at the deepest
emotional level, since the Qur’an Sharif spoke to them through
the medium of the spoken word, the medium upon which their
entire culture rested.
Joey Belmondo will be holding the workshop. He studies social
anthropology at Stockholm University and is minoring in
international relations. From a musical family, art has always
been a natural part of life for him and he sees his existence as
an artist as being inherited rather than earned.
Where? Sensus Mariatorget (Torkel Knutssonsgatan 39)
When? 9 november, 16:00-18:00
Conact? 0767046103 (Tuan-Ibrahim)
Bring your friends and siblings! There will also be delicious fika!
We hope to keep this tradition of the love of poetry alive in our
hearts; come, join us, and help us to keep the fire burning!
Assalamu Alaikum/fredliga hälsningar kära systrar och bröder!
Vi välkomnar dig till en spännande poesiverkstad som har som
mål att inspirera dig att antingen börja skriva poesi själv eller att
fortsätta skriva poesi om du redan har börjat vandra längs
poeternas väg.
I den pedagogiska delen av workshopen kommer du att lära dig
om: Poesi och dess definition, poesins historia, poesins plats
inom islam där man visar bland annat hur det har sett ut i den
sydasiatiska kulturen.
I den deltagande delen av workshopen kommer du att: Få
verktygen och metoderna för att hjälpa dig att skriva din egen
dikt Tränas i ”stage presence”, dvs hur du äger scenen och ditt
utrymme som artist Tränas i ”lyssnaretikett”, dvs hur du ger full
uppmärksamhet till ett konstverk som utförs (lyssnarens adab).
Skriva din egen dikt, framföra din egen dikt och lyssna på andra
framföra sina dikter.
Den muslimska världen har alltid haft poesi i hjärtat av sitt
estetiska uttryck och följaktligen har poesi varit ett mycket
berömt sätt att uttrycka sig bland muslimer sedan profeten
Muhammeds tid (م
ّ
ِ علیه واٰله وسل
ّى االلهُ
صل .( َMed sina rötter i den
arabiska kulturens jord, en helt muntlig kultur före tillkomsten av
den heliga Koranen, var det Arabernas kärlek till poesi som
verkligen fick dem att ta till sig den heliga Koranen på en djup
emotionell nivå eftersom den heliga Koranen talade till dem
genom det talade ordets medium, det medium som hela deras
kultur vilade på.
Joey Belmondo kommer att hålla workshopen. Han studerar
socialantropologi vid Stockholms universitet. Han kommer från
en musikalisk familj där konst alltid varit en naturlig del av livet;
han ser sin existens som konstnär som ärvd snarare än vald.
Var? Sensus Mariatorget (Torkel Knutssonsgatan 39)
När? 9 november, 16:00-18:00
Kontakt? 0767046103 (Tuan-Ibrahim)
Ta med kompisar och syskon! Det kommer även bjudas på
mycket god fika. Vi hoppas kunna hålla denna tradition av kärlek
till poesi levande i våra hjärtan; kom, gå med oss och hjälp oss
att hålla elden brinnande!