Stockholm – Kom och debattera – 2 maj

Stockholm – Kom och debattera – 2 maj

SMFR Järva anordnade en aktivitet med titeln ”Kom och debattera!”. Det blev först en genomgång av hur en debatt är uppbyggd och hur man väljer ut argument samt hur man ska debattera. Deltagarna fick därefter pröva på att debattera. Det blev en uppskattad aktivitet med en hel del skratt! Under slutet av aktiviteten fick deltagarna vara med och rösta fram ämnena som skulle debatteras veckan därpå som deltagarna skulle förbereda sig till för att ta fram sina argument för och emot.

Att kunna debattera på ett sakligt sätt är en viktig del. Detta gäller såväl i större politiska frågor såväl som i mellanmänskliga relationer och allt däremellan. Imam ash-Shafi’i, en av de främsta imamerna, sägs ha sagt: ”Jag har aldrig debatterat med någon förutom att jag önskat denne att få vägledning, hjälp samt hamna under Guds beskydd och omhändertagande. Och jag har aldrig debatterat med någon utan att jag var likgiltig inför om Gud klargjorde sanningen via min tunga eller dennes tunga.”