Stockholm – Föreläsning om rättsskolor med SMFR Södra Stockholm-27 Maj

Stockholm – Föreläsning om rättsskolor med SMFR Södra Stockholm-27 Maj

Salam alaykom/Fredliga hälsningar!

Varmt välkommen till en dag som sker under den andra veckan av Ramadan. Eventet kommer att handla om vad de fyra rättsskolorna är. Under dagen kommer det att visas en digital föreläsning av Sheikh Salahuddin Barakat som sitter i SMFR:s religiösa råd. Sheikh Salahuddin kommer att förklarar vad rättskolor är, varför de uppstod samt vad för meningsskiljaktigheter det finns mm. Kom och delta för att förstå varför rättsskolor finns!

Sheikh Salahuddin Barakat är en svensk imam som sedan 15 års ålder studerat islamisk vetenskap. Han har studerat av lärda från bl.a. Turkiet, Levanten, Pakistan, Mauretanien och Jemen. Huvuddelen av hans officiella studier har skett i lärosätet Dar al Mustafa och Ribat i Tarim i Jemen, där han studerade intensivt under fyra års tid. Bland de lärda som han har studerat för är Habib Umar ibn Hafidh, Shaykh Umar Husayn al-Khatib, Mufti Tarim Muhammad Ali al-Khatib, Shaykh Salim Ahmad al-Khatib, Shaykh Amjad Rashid m.fl. Salahuddin Barakat har fått tillstånd (Ijaza) att lära ut och besvara frågor.

När? 27 maj kl 16-18
Var? Kansliet (Dalslandsgatan 2, Skanstull)

Varmt välkomna!