SPRÄNG INTE VÅRT SVERIGE! Fredsmanifestation på Sergelstorg idag söndag!

SPRÄNG INTE VÅRT SVERIGE! Fredsmanifestation på Sergelstorg idag söndag!

 

Gårdagens nyheter om händelsen i centrala Stockholm enligt svensk och internationell media tas emot med stor sorg och oro. Flera människor har tagit kontakt med oss och vill visa sitt engagemang för att agera tillsammans. Det som har hänt är extremt överraskande och oroväckande. Vi är väldigt ledsna och oroliga och vill inte att detta ska på något sätt ska påverka synen på olika grupper i samhället. Det finns mycket information som saknas. Informationen som har kommit fram kan påverka vissa grupper i samhället negativt. Därför är det viktigt att inte göra för långtgående tolkningar av vad som skett förrän det finns tillgång till mera fakta. Om mediabilden som målats upp för allmänheten stämmer så är vi stort behov av att hitta gemensamma strategier för att förhindra liknande händelser i framtiden. Men också att stå upp för de grupper som kan påverkas negativt av samhällets reaktioner.

Händelsen som inträffat förmedlar ett budskap om osäkerhet och vårt syfte är att föra fram vilka vi är och vad vi tror på. Vi vänder oss till alla, det här är en kamp för hela samhället att samarbeta och agera kring. Hur ska vi se till att sådant inte händer igen, hur kan vi arbeta förebyggande och vad krävs det av oss för att skapa mer trygghet hos människor så att de inte begår sådana handlingar. Vi vill bygga upp ett positivt samhällsklimat där organisationer kan företräda goda exempel som i sin tur stärker individer. Detta tjänar samhället och dess individer på.

Låt oss agera tillsammans! Detta berör Alla! Imorgon söndag, klockan 18.00 I Sergelstorg, Stockholm.