Sök nu! SMFR driver folkhögskolekurs inom ledarskap och projektledning! CSN berättigad!

Sök nu! SMFR driver folkhögskolekurs inom ledarskap och projektledning! CSN berättigad!

 

SBSS-Malmö.jpg

Anmäl ditt intresse för kursen på 

registrering@muslimerforfred.org
Skriv Folkhögskolekurs i rubriken:

Skriv
Namn:
Ålder:
Telefonnummer:
Mailadress:

Så tar vi kontakt med dig angående kursen för hur du formellt kan registrera dig.

_____________________________________________________

Den 14 september startar SMFR en folkhögskolekurs på halvtid i Stockholm, Skanstull inom ledarskap och projektledning med inriktning mot det Muslimska Civilsamhället i samverkan med Härnösands folkhögskola .

Kursen är CSN berättigad och kommer ske främst under c:a 7 helger men även enstaka vardagskvällar mellan september och Januari.

Den muslimska fredsrörelsen är bland de ledande organisationerna i Sverige på ledarskap och ligger i absolutframkant inom det muslimska civilsamhället med längst erfarenhet inom ledarskap och organisationsutveckling.

Kursinformation:
Folkhögskolekurs
Ledarskap och projektledning, med inriktning mot det muslimska civilsamhället

Anordnare
Härnösands folkhögskola

Utförare
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Mål:
Kursen har som syfte att utveckla ett professionellt ledarskap med stora kunskaper om den muslimska civila sektorn. Utbildningen lämpar sig för personer som har eller funderar på att ta uppdrag inom det muslimska civilsamhället eller aspirerar på att jobba där eller jobba mot det muslimska civilsamhället. Kursen är även lämplig för dem som enbart söker allmänna kunskaper inom ledarskap och projektledning på organisationsnivå.

Kursen kommer att gå igenom och ge verktyg för att förstå, bygga upp och förstärka en effektiv organisationskultur, organisationsstruktur samt projektledning.

Syfte: 
Det muslimska civilsamhället har ett behov av att professionalisera sig ytterligare för att kunna motverka islamofobi och antimuslimism liksom andra former av rasism och diskriminering. Syftet är även att bidra till ett professionellt, strategiskt och fokuserat arbete inom det muslimska civilsamhället som ska ses som en viktigt och självklar del till övriga civilsamhället. Kursen syftar till att bidra till snabbare integrationsprocess där en muslimsk identitet ska ses som en självklar del av att vara svensk. Kursen ska förutom att ge kunskaper i ledarskap och projektledning skapa förståelse för det muslimska civilsamhällets utmaningar och historia.

Kurstyp: Lång Kurs
Intensitet: 1 helg varannan eller var tredje vecka + 1 kvällsföreläsning i veckan.
Period: Sept-Jan

Moduler
1. Organisationskultur – ledarskap, mångfald, rutiner, beteende, normer, inkludering och värderingar
2. Organisationsstruktur – policies, stadgar, sanktioner, belöningar, rättsäkerhet, förutsägbarhet, normer och värderingar
3. Projektledning – Ekonomi, budget, bokföring, Projektansökningar, målstyrning och uppföljning
4. Muslimska civilsamhället – Islam i Sverige, Muslimska organisationer i Sverige, rättsskolor, muslimsk mångfald, Islam i väst, historia mål och vision
5. Praktik/Egenstudier – Eget arbete
6. Seminarier – Gästföreläsare/kvällsseminarier om aktuella ämnen. Mehmet Kaplan (gruppledare i riksdagen och tidigare ordförande i Sveriges Unga Muslimer samt medgrundare av SMFR), Yasir Khan (Drivit projekt för bla Vattenfall och Skatteverket liksom Summercamp i Malaysia)

Uppföljning och utvärdering:
Deltagarnas förståelse kommer att utvärderas genom grupparbeten, gruppdiskussioner, uppsatsskrivande, tentor och intervjuer.

Skriv en egen ledarskapsteori
Skriv en policy
Gör en budget
Gör en egen analys av det muslimska civilsamhället. Vad är utmaningen och vad behöver utvecklas enligt dig?
Schemaläggning
September
v.36 Eget arbete
v.37 Lördag och söndag (14-15 sept)
v.38 Eget arbete
v.39 Lördag och söndag (28-29 sept)
Oktober
v.40 Eget arbete
v.41 Lördag och Söndag ( 19-20 okt)
v.42 Eget arbete
v.43 Eget arbete
November
v.44 Lördag och Söndag (2-3 Nov)
v.45 Eget arbete
v.46 Eget arbete
v.47 Lördag och Söndag (23-24 nov)
December
v.48 Eget arbete
v.49 Eget arbete
v.50 Lördag och Söndag (14-15 dec)
v.51 Eget arbete

v.52

Januari
v.1 Eget arbete
v.2 Lördag och Söndag (11-12 jan

Utöver detta kommer vi att ha en kvällsföreläsningar i veckan med aktuella ämnen som berör det muslimska civilsamhället.

På Facebook:

https://www.facebook.com/events/534596053275507/