SMFR Väst arrangerar Marin Luther Kingdagen i Göteborg!

SMFR Väst arrangerar Marin Luther Kingdagen i Göteborg!

 

MartinLutherKingDagen2014.jpg

Bor du i Göteborg?

SMFRs lokalavdelning – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Väst (SMFR väst) arrangerar i samverkan med våra lokala samarbetspartners Kristna freds Göteborg, Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Studieförbundet Bilda, FN-föreningen Göteborg och Interreligiösa centret Martin Luther King dagen.

Arrangemanget anordnas på interreligiösa centret på kyrkogatan 45, Göteborg.

Program måndagen 20 Januari:
17:00 Välkommen (Mikael), diskutera “I have a dream” (Åsa)
17:30 Interreligiös bön (interreligiösa centret)
18:00 Romers situation i Sverige idag (Anna Hagberg, FN-föreningen)
20:00 Musik (Moa JoLa)

För kontakt med SMFR väst:
Sara.younes@muslimerforfred.org

MartinLutherKingDagen2014.jpg