SMFR startar ny avdelning i Lund!

SMFR startar ny avdelning i Lund!

LUND – I tider av ökad rasism och dess expansion till bredare delar av samhället samt det ökade poltiska stödet av det antimuslimska partiet Sverigdemokraterna som alltmer normaliseras – så finns det all anledning att se på framtiden i Sverige med stor oro för landets minoriteter generellt, men för muslimer specifikt.

SMFR ser ett ökat behov av att skapa möten i samhället och öka samhällsengagemanget bland svenska muslimer samt att titta på politiken i Sverige med öppna ögon. Vi behöver upprätthålla en god relation både till höger och vänster om politiken och fokusera på de frågor som möjliggör för muslimer att kunna leva och verka i Sverige med fokus på fortsatt tillgång till utbildning, arbetsmarknad och tjänster inom offentlig sektor utan att motverkas pga den muslimska identiteten och att muslimer önskar att leva i enlighet med sin islamiska tro. Det är viktigt att fokusera på att muslimer även i framtiden ska kunna arbeta, starta företag och betala skatt utan att begränsas i den processen pga sin religion.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa fortsätter att jobba med att bygga upp verksamheten runtom i landet genom att stötta och stärka unga muslimer. Arbetet är viktigt för att kunna möta all propaganda om muslimer som sprids, särskilt den propaganda som riktas till politiker av mediala aktörer för att steg för steg både förtrycka och exludera muslimer helt från det svenska samhället.

Vi är därför i alla de utmaningar vi står inför glada över att meddela att SMFR expanderar genom att starta en ny lokalavdelning i Lund, vilket gör det till den tredje avdelningen i Skåne.

SMFR Lund är nu formellt startad med Fardaows El Sakka som ordförande. Som ledamöter valdes Talib, Basel, Nour, Ismail och Iman.

SMFR vill fortsätta att verka för att samla Svenska muslimer, erbjuda verktyg och skapa möten för att ge en mer balanserad syn på muslimer i Sverige såväl som vara med och bidra till ett tolerant, öppet och produktivt samhälle.

SMFR önskar ett stort grattis till samtliga förtroendevalda och ber att Gud underlättar för samtliga i sina ansvar, sina utmaningar och i sin strävan att åstadkomma nytta.