SMFR på Mänskliga rättighetsdagarna 2018!

SMFR på Mänskliga rättighetsdagarna 2018!

SMFRs generalsekreterare Yasri Khan deltog på MR dagarna i Stockholm på panelsamtalet ”Vad betyder religionsfrihet i ett demokratiskt samhälle?” med Jenny Berglund (prof i religionsdidaktik), Noa Hermele (biträdande direktor Paideia & rektor judiska folkhögskolan) och Peter Lööv Roos (interreligiös koordinator för Svenska kyrkan). Jenny Ehnberg (forskare Svenska kyrkan) modererade.

Imorgon kommer generalsekreterare Yasri Khan att delta i ett panelsamtal om Rohingya. En fråga som SMFR länge uppmärksammat i olika sammanhang.

#MRdagarna.