SMFR önskar alla svenska muslimer en Glad och välsignad Eid-al Adha!

SMFR önskar alla svenska muslimer en Glad och välsignad Eid-al Adha!

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa önskar alla svenska muslimer en Glad och välsignad Eid-al Adha! Må Gud acceptera våra böner, välgärningar och pilgrimernas vallfärd.

Eid al-Adha infaller i samband med pilgrimsfärden (Hajj). Hajj är en av islams fem grundpelare och varje muslim som har fysisk, psykisk och ekonomisk möjlighet bör efterstärva att utföra Hajj under sin livstid.

Under Hajj samlas mer än 2 miljoner muslimer med olika hudfärg, etniciteter och nationaliteter tillsammans för att genomföra pilgrimsfärden. Tillsammans utför de olika ritualer på samma ställe och vid samma tidpunkt. Profeten Muhammed (fvmh) påminde oss om den gemenskap som ska råda bland muslimerna i hans avskedspredikan då han sa: 

”Hela människosläktet är från Adam och Eva, en arab är inte överlägsen en icke arab inte heller är en icke arab överlägsen en arab; en vit är inte överlägsen en svart inte heller är en svart överlägsen en vit – Den bästa av dem är de fromma och de som gör goda handlingar. Lär er att varje muslim är ett syskon till varje muslim och att muslimer utgör ett syskonskap.”

Den gemensamma klädseln påminner oss om att vi alla är lika inför Gud, oavsett social status, härkomst och bakgrund. Att gemenskap och samhörighet är starkare än den splittring och polarisering vi ser i dagens samhälle.

En splittring som sprider illvilja, misstänksamhet och fiendskap mellan människor. Det är viktigt att i dessa tider se människan bakom rubrikerna. Att med ödmjukhet våga möta, lyssna och se det som är främmande och försöka förstå. Att våga nyansera sin världsbild, åsikter och perspektiv.

Den 24 september anordnar SMFR sin årliga konferens Fredsdagarna. Årets konferens kommer fokusera på just att lyfta upp och nyansera muslimers perspektiv. Vi kommer erbjuda svenska muslimer en plattform där de kan berätta om sina egna verkligheter och tankar. Genom poesi, teater, tal och film, kommer svenska muslimer få en chans att göra sin röst hörd. Mer information om konferensen hittar du på www.fredsdagarna.se. Anmäl dig idag och bidra med ditt perspektiv!