SMFR medverkar i P1 Almedalen

SMFR medverkar i P1 Almedalen

P1 ALMEDALEN – SMFRs generalsekreterare Yasri Khan Shamsudin med Hanna Gadban på Almedalen i P1s studo.

SMFR delar inte Hanna Gadbans porträttering av förorten som radikalt, extremistiskt och särskilt förtryckande normer som representativt för hur saker ser ut där, men finner det beklagligt och förkastligt om det finns människor som aktivt beter sig illa mot andra människor genom att hota eller hata och försöker rättfärdiga sådant beteende med religion.

Vi har inte heller fått tag på någon konkret information eller funnit bevis kring att det finns ”shariah poliser” som springer omkring i förorten och som de-facto styr olika delar av Sverige.

Vi hoppas inte detta tolkas av Hanna Gadban som att Muslimska fredsrörelsen meningsskiljaktighet kring hennes beskrivning av hur det ”är” i förorten ska tolkas av henne som att vi försöker hota eller tysta ner henne samt att hon kan tolerera att vi inte delar hennes syn av hur saker ser ut utan att anklaga oss för att vara jihadister, extremister eller islamister.