SMFR i Egypten för att driva barnhemsprojekt!

SMFR i Egypten för att driva barnhemsprojekt!

SMFR driver ett projekt i Egypten under ramdan. I olika omgångar har SMFR varit på uppdrag i Egypten för att se över förutsättningarna att kunna bidra till att på plats förbättra föräldralösa och utsatta barns situation i Kairo genom att starta ett barnhem samt ordna utbytes- och volontärtjänster.

I maj månad var nuvarande förbundssekreterare Anwahr Athahb i Egypten tillsammans med Samaa Sarsour, projektsekreterare för projektet Salaams vänner. De besökte olika barnhem samt träffade akademiker, tjänstemän och politiker för att samla ihop för arbetet värdefulla resurser. Som en del i SMFRs samarbetsprojekt Salaams vänner tog de även tillfället i akt att träffa representanter för den kristna minoritetsgruppen kopterna.

Just nu befinner sig vice förbundsordförande Hinda Talal samt förbundsstyrelseledamoten Lina Ghazzaoui i Kairo för att driva SMFRs barnhemsprojekt vidare. Lina har befunnit sig i Egypten sedan juni månad. Hinda , nyss hemkommen från studieresan till Malaysia, anslöt sig i början av augusti som förstärkning. Båda planerar att vara kvar i Egypten under ramadan.

Bakgrund till SMFRs barnhemsprojekt:
Initiativtagare till projektet tillika samordnare är Lina Ghazzaoui. Hon upplevde under ett besök till  Egypten 2009  att hon ville bidra med någonting för att påverka de utsatta barnens livsöde positivt. Hon har därför drivit projektidén inom SMFR.

Om du har kontakter eller tillgång till resurser för att underlätta projektet eller vill vara med och bidra på något sätt tveka inte att ta kontakt med oss!

För mer information kring SMFRs barnhemsprojekt ta kontakt med samordnaren Lina Ghazzaoui genom att maila lina(at)muslimerforfred.se eller Hinda Talal på hinda(at)muslimerforfred.se