SMFR har officiellt bytt mailadress och domän till muslimerforfred.org

SMFR har officiellt bytt mailadress och domän till muslimerforfred.org

Salam alaykum!/Fred vare med er

SMFR har nu officiellt bytt mailadress efter fortsatta tekniska fel hos vår tekniska leverantör. Vi arbetar fortfarande med att få tillgång till muslimerforfred.se adressen men i dagsläget så verkar det smidigast att officiellt byta över till muslimerforfred.org permanent.

För att komma i kontakt med SMFR skriv till ”@muslimerforfred.org” adresser i framtiden. I och med detta så upphör användandet av ”muslimerforfred.se” addressen. Detta gäller med omedelbar verkan.

Mvh
Förbundsstyrelsen och förbundskansliet
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa