SMFR ger sig in i debatten om separatistiska rum på SVT opinion

SMFR ger sig in i debatten om separatistiska rum på SVT opinion

Yasri Khan generalsekreterare Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Foto Kawtar Chibli
Yasri Khan
Generalsekreterare Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Att skapa separatistiska rum har varit ett sätt för olika grupper i historien att bygga upp sig själva och få kunna stärka sig själva genom att organisera sig, få peka ut sina egna problemformuleringar och få chansen att sprida sina egna narrativ.

Något som inte alltid är oproblematiskt om man på grund av sin identitet på något sätt avviker från normen.

Då kan man lätt bli utsatt för smutskastningskampanjer, hot, hat och ifrågasättanden där man själv pekas ut som problemet och helt bli tystad från att lyfta sin bild, upplevelse och vilja i olika saker om den avviker från den etablerade maktens.

Separatistiska rum har existerat under väldigt lång tid och är inget nytt fenomen. Det är ett ställe för många att söka fristad från den utsatthet och oförståelse de kan känna från majoritetssamhället.

Incitamenten som gör att olika grupper lockas till att skapa sådana är just de framgångar som olika grupper som tidigare lyckats etablerat sig har gjort som faktiskt bidragit till ökad delaktighet och inflytande för de grupperna.

Ta till exempel både kvinnorörelsen, HBTQ-rörelsen och ungdomsrörelsen där 6 av de 8 riksdagspartierna som finns idag har egna kvinnoförbund och 7 av 8 riksdagspartier har HBTQ-nätverk och 8 av 8 riksdagspartier har ungdomsförbund.

Dessa nätverk och deras organiseringar har kunnat etablera sig själva, stärkt den interna gruppen samt varit viktiga i att förändra synen på många frågor som dessa grupper själva pekat ut som viktiga samt kunnat bevaka de frågorna på ett sätt som givit ökad fokus, mer legitimitet och påverkan på olika frågor.