SMFR deltar på konferens om våldsbejakande extremism i Göteborg

SMFR deltar på konferens om våldsbejakande extremism i Göteborg

SMFR Västra Sverige deltog under veckan på en konferens om våldsbejakande extremism och representerades av SMFR västras ordförande Sara Younes. Tidigare deltog SMFR även på en liknande konferens i Stockholm och planerar att delta i Umeå i Januari.

Muslimska fredsrörelsen vill vara med och påverka samt utveckla arbetet för att komma åt de individer eller sammanslutningar som uppmanar/använder våld för att främja sina politiska idéer och tystar meningsmotståndare i samhället. Vi vill göra det utan att olika grupper stigmatiseras eller diskrimineras som ett kollektiv baserat på etnicitet eller tro. 

Vi tror och hoppas på att vi kan komma med konstruktiva förslag för att se till att arbetet blir mer effektivt så att det går att komma åt politiskt våld som där förövare utnyttjar ideologier, gemenskaper eller religioner i syfte att legitimera sina handlingar. Förhoppningen är att Mona Sahlin kommer vara mer mottaglig för våra synpunkter än vad Birgitta Ohlsson var.

Image

1660273_851704124850585_2046796751734889556_n.jpg