SMFR delegat till Bryssel

SMFR delegat till Bryssel

 

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa har skickat  ordförande för utbildningsutskottet till Bryssel som anlände i Belgien 2 Maj. På dagordningen står bland annat möten och utbyten med Europeiska kyrkor på konferens arrangerat av Churches’ commission for Migrants in Europe, besöka  EU parlamentariker och möten med representanter från EU kommissionen.  Målet med resan är att sprida kunskap om SMFRs verksamhet, skapa samarbeten och säkerställa stöd för framtida projekt samt fortsatt utveckling av SMFRs utbildnings och ledarskapsverksamhet Europa.

Delegaten från SMFRs styrelse denna gång är suppleanten Hinda Talal som är där för att driva SMFRs intressen i egenskap av ordförande för utbildningsutskottet.