SMFR bemöter artikeln i Expressen med många sakliga fel

SMFR bemöter artikeln i Expressen med många sakliga fel

SMFR kommer att på ett faktamässigt sätt bemöta artikeln i Expressen då den innehåller många sakliga fel och påståenden.

Vi kommer att skicka in vårt svar till Expressen och vi hoppas att de tillåter att svaret publiceras. Samtidigt är vi dock intresserade av Folkpartiets inställning i olika frågor och försöka få det som skrivs i artikeln bekräftat (då vi har sett att skribenten har en hel del sakfel i sin text som handlar om Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – då vill vi även dubbelkontrollera om detsamma gäller FP) .

”TROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni gjort [49:6].”

Vi tycker att det är viktigt att veta hur våra politiska företrädare resonerar i frågor som direkt berör oss såväl som vilka underlag de använder sig av när de gör sina bedömningar. Av den anledningen har vi skickat följande mail till ordförande för folkpartiet i Stockholms landsting och till folkpartiets kansli i stockholms landsting. Vi hoppas på att få till ett möte så snart som möjligt.

”Hej! 

Med anledning av den länkade artikeln från expressen (se nedan) där Paula Ternström nämns, så önskar vi gärna komma i kontakt med FP i landstinget så snart som möjligt för att reda ut eventuella missförstånd såväl som få bekräftat om FP i Stockholm hyser ett ideologiskt motstånd mot den muslimska fredsrörelsen. Vi skulle gärna vilja komma förbi och berätta lite om vår verksamhet såväl som få svar gällande följande frågor.

Är det FPs inställning att man måste ta i hand för att hälsa och att inga andra former av hälsningar är tillåtna ?

Är det FPs inställning att religiösa organisationer eller församlingar ej ska erhålla stöd?

Är det FPs inställning att Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa är en problematisk organisation som man väljer att ta avstånd ifrån?

Det finns stora frågetecken bland våra medlemmar och vi skulle vilja bekräfta FPs ståndpunkter innan vi ger våra medlemmar ett svar angående FPs ställningstagande.

vänligen,
Yasri Khan
Generalsekreterare
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa”

http://www.expressen.se/…/stoppa-bidragen-till-religiosa-f…/