Seminarium om socialt arbete i umeå

Seminarium om socialt arbete i umeå

Kawtar socialt arbete.jpg
Kawtar Chibli förbundsledamot med ansvar för sociala frågor samt förbundsordförande Yasri Khan höll i helgen ett föredrag om socialtjänsten, socialtjänstlagen och om rättigheter/skyldigheter som systemet erbjuder höll igår en föreläsning på inbjudan av SMFR Norra Sverige i Umeå. 

SMFR har de senaste åren utvecklat såväl som expanderat sitt arbete till att på ett tydligare vis jobba mer aktivt med socialt arbete och folkhälsa. Arbetet kommer ytterligare att utvecklas efter årskiftet inshallah till att omfatta större områden och kunna möta några av de behov som SMFR identifierat.

SMFR Umeå planerar att följa upp detta seminarium med ett föredrag om hur muslimer i Umeå kan och bör engagera sig som familjehem, jourfamilj, kontaktpersoner eller god man.

Vi är oerhört stolta över den stabila expansion i antalet aktiva, antalet områden vi har verksamhet såväl som den ökade kapacitet som SMFR stadigt byggt upp de senaste åren.

Vi vill också rikta ett särskilt tack till lokalavdelningen i Umeå för deras engagemang samt för att de medverkat till att göra detta möjligt!