Salaams Vänner söker Dig

Salaams Vänner söker Dig

 

Salaams vänner (Fredens Vänner) är ett treårigt samverkansprojekt mellan Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa  (SMFR) och Kristna Freds (KrF) – med finansiering av Allmänna Arvsfonden.

Salaams Vänner söker Dig

Som är intresserad av att bli Coach i fredsbygge och religionsdialog, och brinner för ungdomars potential och kraft att göra sin röst hörd. Du får gärna arbeta i en förening/församling med ungdomsverksamhet eller vara imam, präst eller pastor.

Även Du som inte har någon tydlig religiös hemvist är varmt välkommen att vara med, eftersom ett syfte med projektet är att bygga broar mellan praktiserande kristna och muslimer samt mellan dem som inte kallar sig religiösa.

Det är meriterande om Du varit aktiv i fred- och ickevåldsrörelsen eller arbetat med ungdomar och ledarskap i utsatta områden tidigare.

Utbildning till att bli coach i fredsbygge och religionsdialog ger Dig kunskap i

– religionens samhällsansvar och roll för fred, med fokus på islam och kristendomen.
– upplevelsebaserad pedagogik som verktyg för religionsdialog, förändring och påverkan
– kreativa ickevåldslösningar på konflikter genom att lära ut ingripandetekniker som stärker civilkurage
– identitets – och genusfrågor i förhållande till samhälle och religion.  

Tid och plats

Första utbildningstillfället äger rum den 7-9 maj 2010 och vi kommer att vara på Lidingö konferens och utbildningscentrum, Stockholm. Kursen gästas av KG Hammar, Ahmad Al-Mofty, Helle Klein och Mattias Gardell.

För anmälningsformulär eller mer information kontakta:

salaamsvanner@muslimerforfred.se eller kerstin.bergea@krf.se . Telefon: 08-4536841

Utbildningen av coacher i fredsbygge och religionsdialog är gratis tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden. Salaams Vänner står även för kostnader för mat, logi samt resor till och från utbildningsträffarna.

Sista ansökningsdatumet är 19 april 2010.