Regionårsstämma i Skåne!

Regionårsstämma i Skåne!

SMFR Region Syd var första regionen ut att hålla sin regionårsstämma för 2020! I samband med årsstämman blev det även en utbildning för de förtroendevalda som handlade om islamisk historia. Att förstå kontext och sammanhang från ett teologiskt såväl som ett samhälleligt perspektiv är en viktig del för att förstå varför vi befinner oss där vi är idag och hur man kan arbeta med gynnsamma lösningar på de rådande utmaningar vi står inför.

Stort grattis till de som valts in i regionstyrelsen, Fardous El-Sakka som fått förtroendet att vara ordförande samt till de ledamöter som fått förnyat förtroende i form av Mohammed El HabetNour Khafaja samt Baraa Hudji. Och stort grattis till de nya ledamöterna Sabrin El-Sakka, Mohammad Khafaja och Bana Alshehabi.

Må Gud välsigna er och allt ert gemensamma arbete i Region Syd, ameen!