Ramadan-påminnelse dag 9!

Ramadan-påminnelse dag 9!

 

Ramadan-påminnelse 9

Att islam betonar vikten av att tänka på andra känner vi till. Att islam betonar vikten av gemenskap känner vi också till. Men Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, har inte bara lärt oss dessa värden att använda som slogans utan snarare för att vi ska praktisera de i vårt dagliga liv.

Sann empati och gemenskap gentemot våra medmänniskor innefattar inte bara att de är i vårt umgänge, utan genomsyras även av inkludering. Därför är det viktigt att tänka på att vi kommunicerar med varandra på ett inkluderande sätt. En viktig sak att tänka på när man är ett sällskap är att prata ett språk som alla förstår, speciellt om det är en person som blir ensam i att inte förstå vad de övriga pratar om.

Må Guds frid och välsignelser vare med Profeten Muhammad som sannerligen är sänd som en barmhärtighet till skapelsen generellt och mänskligheten specifikt som den bästa av lärare för hur vi ska leva våra liv och interagera med våra medmänniskor på det mest omtänksamma av sätt, ameen!

Ta chansen att komma på någon av våra närmast kommande aktiviteter:
Stockholm (25/5), Ramadan-picknick: https://www.facebook.com/events/604951553220700/
Stockholm (27/5) föreläsning om rättsskolor: https://www.facebook.com/events/232893993931348/
Linköping (27/5), Koran och arabiska:
https://www.facebook.com/events/1999801600336849/