Ramadan-påminnelse dag 24!

Ramadan-påminnelse dag 24!

Ramadan påminnelse 24

En profetisk sunnah är att stanna i moskén under de sista 10 dagarna av Ramadan. Moskén är Guds hus och den mest älskade av platser hos Gud. Att ägna de sista dagarna av Ramadan i så mycket Gudsåminnelse som möjligt starkt rekommenderat. Har man möjlighet att spendera mestadels av tiden i moskén kan det underlätta att man inte blir distraherad av andra saker. Har man inte möjlighet att vara i moskén är det bra att hitta en plats hemma där man kan sitta ostörd för att t ex be frivilliga böner eller läsa Koranen och reflektera över dess innebörd.

Må Gud skänka oändlig välsignelse i de dagar som återstår av Ramadan och låta oss fylla dagarna med de mest älskvärda av handlingarna, ameen!

Ta tillvara på möjligheten att lära dig arabiska och Koran med SMFR!
Idag, Helsingborg: Arabiska-kurs: https://www.facebook.com/events/387717978372820/
Imorgon, Linköping: Arabiska och Koran https://www.facebook.com/events/2134102183526341/