Pakistan Kampanj: 7 september – 7 oktober

Pakistan Kampanj: 7 september – 7 oktober

Den femte september beslöt förbundsstyrelsen om att alla medlemsavgifter (dvs. 50 kr/person) som inkommer till SMFR ska skänkas oavkortat till den humanitära organisationen Islamic Reliefs hjälparbete i Pakistan. Landet har drabbats av de största naturkatastroferna i modern historia. Cirka 20 miljoner personer uppges vara drabbade och vissa uppgifter säger att 1/4 av Pakistan ligger under vatten. Det krävs ett oerhört arbete för att få landet på fötter igen. Just nu är det viktigt att folk får tillgång till rent vatten för att förhindra sjukdomar och dödsfall.

Syftet med medlemskampanjen är att höja engagemanget och skapa medvetenhet kring naturkatastrofen i Pakistan. Kampanjen pågår från och med 7 september till 7 oktober 2010.

För att bli medlem, öppna följande länk: Bli medlem!