Online: Extra insatt årsstämma för Muslimska Freds Region Stockholm

Online: Extra insatt årsstämma för Muslimska Freds Region Stockholm

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!
Den 28 juni kl 18:00 anordnar Muslimska Freds Region Stockholm en extra insatt årsstämma.
Plats: Årsstämman sker online via Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81544452626