Online – Avsikt del 1 med SMFR Region Stockholm

Online – Avsikt del 1 med SMFR Region Stockholm

Assalamu alaykom/Fredliga hälsningar!
Vad är avsikt?
Varför är det viktigt att ha avsikt?
Hur skiljer sig Islam från andra religioner vad gäller frågan om avsikt?
Region Stockholm välkomnar er till en föreläsningsserie i två delar om avsikt för att förbereda dig inför Ramadan på det bästa möjliga sätt. Den första delen i serien kommer att behandla de grundläggande frågorna om vad avsikt innebär och varför det är viktigt att ha avsikt. För att besvara på frågorna kommer hadith Gabriel att beröras vid förklaring av vikten om avsikt av Ustadh Yasri Khan.
Ustadh Yasri Khan, som är generalsekreterare för muslimska fredsrörelsen, är student i Islamisk teologi och psykologi samt SMFR akademins främsta utbildare inom ämnena psykologi, pedagogik och islamisk världsbild. Utöver rollen som generalsekreterare är han också coach och mentor för många förtroendevalda inom organisationen.
Första delen av föreläsningen kommer att beröra följande frågor:
Vad är avsikt?
Varför är det viktigt med avsikt?
Vad har handlingar för koppling till avsikt?
När ska en ha avsikt?
Hur får man till en avsikt?
Har avsikt och målsättning en koppling?
Datum: 1/4
Tid: Kl.16:00-17:30
Kontaktperson: Umed Sultanov