Om jämställdhet i SMFR

Om jämställdhet i SMFR

I SMFR har vi idag 22 lokalavdelningar varav 11 lokalordföranden är kvinnor och 11 lokalordföranden är män.
Vi har 4 regionavdelningar varav 2 regionordförande är kvinnor och 2 regionordföranden är män.
Vi har även en förbundsstyrelse där vår förbundsordförande är en kvinna.

Vi är väldigt glada och stolta över att vi har så många kvinnor och män är villiga att engagera sig hos oss och som är beredda att binda sig att verka för vår vision genom att ta på sig förtroendeuppdrag samt är villiga att ta arbetet i SMFR på allvar.

SMFR jobbar aktivt på ett sätt där vi värderar kvinnor och män, pojkar och flickor samt uppskattar deras kompetenser och bidrag. SMFR har en ganska jämställd ledning statistiskt sätt som tillsammans arbetar för fred och rättvisa som svenska muslimer utifrån islamiska principer och mänskliga rättigheter – året om.

Möjligheten till att ha en jämställd ledning med lämpliga kompetenser och erfarenheter – kommer dock inte av sig självt. För att kunna nå dit så krävs det ett aktivt arbete att se till att våra ledarskapsutbildningar, läger, aktiviteter såväl som mentorer fångar upp både kvinnor och män för att se till att det ständigt finns ett brett urval med olika kompetenser och gedigen erfarenhet för en valberedning att välja mellan och respektive årsmöte att rösta på för att fylla olika uppdrag på ett lämpligt sätt. Detta är något SMFR gjort de senaste 10 åren genom vårt fokus att se potentialen i alla och ge alla chansen att genomgå våra utbildningar där de får kämpa för att lära sig såväl som möjligheten att bli aktiva medlemmar och genom engagemang få gedigna erfarenheter.

Vi är glada över att SMFRs lokalavdelningar och regioner har förtroende för både män och kvinnor på ledande positioner och att det finns ett bra samarbete där vi alla jobbar och sliter tillsammans för att uppnå en gemensam vision.

Innebär det dock att vi anser att vi lyckats med arbetet med jämnställdhet? Nej, det är bedrövligt att se att muslimska kvinnor blir proportionellt sätt mer utsatta för mer hatbrott, blir trakassserade och blir diskriminerade i samhället än andra jämförbara grupper. Där anser vi i SMFR att vi har ett stort arbete att göra för att förändra så att situationen för muslimska kvinnor blir bättre, men gietvis se till att diskriminering minskar, hatbrott minskar och trakasserier minskar överlag gentemot alla. Det stannar dock inte med att jobba med stigmatisering. En viktig del av arbetet behöver dock också gå till att skapa en acceptans i samhället om att muslimska kvinnor är jämlika, kapabla och kompetenta såväl som värdefulla resurser till vårt gemensamma samhälle.

Frågan om sjalen och vad det symboliserar – att det lyckats bli så kontroversiellt är för oss ett stort misslyckande i att kunna kommunicera till allmänheten och förebygga bilden om muslimska kvinnor med sjal som kuvade särskilt när vi inom den muslimska fredsrörelsen vet att muslimska kvinnor med eller utan sjal är viktiga rationella och självständiga aktörer som inte alls lever upp till de stereotyper och fördomar som sprids av alltmer högljudda opinionsbildare.

Genom SMFR och vår verksamhet runtom i landet så hoppas vi att fler ska komma till insikt om muslimska kvinnor och lägga ifrån sig bilder av henne som möjliggör för en ganska hemsk tankekonstruktion om att det på något sätt skulle vara ok eller tom ädelt att håna henne, diskriminera henne, trakassera henne eller utöva våld mot henne.

Alla de som vill jobba för muslimska kvinnor måste börja med att respektera henne, prata med henne och se henne som en resurs.

Alltfler högutbildade muslimska kvinnor rör sig idag ut på arbetsmarknaden med sjal på huvudet samtidigt som de möter enorma fördomar som skapats genom berättelser om de men sällan med de. Vi måste utgå från att de gör fria självständiga val och vi behöver respektera deras val att kunna få göra det utan att få nedlåtande eller sexistiska kommentarer från omgivningen.

Hjälp SMFR att vända den trenden du med genom att säga ifrån nästa gång någon göra svepande kommentarer om muslimska kvinnor eller deras klädsel eller på olika sätt reducerar de som aktivt tänkande människor eller försöker porträttera de som offer till muslimska män.

Vi är övertygade om att tillgång till ökade levnadsinkomster genom en självklar plats på arbetsmarknaden, trygga möjligheter till att starta familj, möjlighet till engagemang i samhället, tillgång till högre utbildning och möjlighet att få egen bostad är de bästa sättet att säkerställa den egenmakt som krävs för att hon ska kunna välja att leva det liv hon själv vill och att alla som står ivägen för det – är de egentliga förtryckarna.