Nytt domstolsbeslut om långärmat i vården

Nytt domstolsbeslut om långärmat i vården

Allhamdulillah – vi har fått besked om långärmat i vården (hijab i vården) – en lång kamp vi drivit i SMFR i nästan 6 år för muslimska kvinnors möjligheter till arbete och studier – där vi nu fått ett positivt domslut i tingsrätten i mål T-3905-15 Nema (DO) vs Karolinska institutet (Staten). Det är ett viktigt steg i den fortsatta kampen!

Denna dom fastställer att det kan anses vara diskriminering att förvägra muslimska kvinnor möjligheten att ha långärmade alternativ inom vård och omsorg – detta efter att tagit in hygienexperter och tittat på den konkreta situationen utifrån ett evidensperspektiv där karolinska misslyckats med att redovisa för tillräckliga skäl att förvägra muslimska kvinnor möjligheten till att ha på sig löstagbara engångsärmar för att skyla sina underarmar som extra skyddsutrustning likt plasthandskar, skyddsmask osv.

Det är positivt att saken nu prövats och att man kan gå från åsiktsdiskussion till en mer fakta och evidensbaserad utgångspunkt i frågan. I Storbrittanien som har liknande hygienkrav som i Sverige så har man under längre tid tillåtit detta.

Sverige har av olika skäl valt att aktivt diskriminera mot muslimska kvinnor och har totalvägrat att tillåta vårdhygieniska alternativ till kortärmat trots sakliga skäl till motsatsen – något som haft inverkan på många muslimska kvinnor inom vård och omsorg. Detta har vi i SMFR försökt påtala till regeringen och till socialstyrelsen utan att få adekvata svar annat än att man ska titta på det. Att regeringen inte tagit itu med frågan anser vi vara ett stort svek.

Parallellt med den politiska påverkansprocessen så har vi sökt andra vägar att få till ett svar i frågan, däribland försökt att utforska och bistå i en juridisk kamp för att stärka möjligheten till en storskalig förändring i frågan.

Vi har i processen aktivt bistått DO med råd och stöd genom våra underlag samt stött Nema i den inledande processen att få rådgivning för att påbörja den juridiska processen mot KI.

Med detta domslut så hoppas vi från SMFR att vi kan driva frågan vidare till att få landstingen att anta en icke-diskriminerande policy som ska öppna dörren för muslimska kvinnor att kunna få arbeta i vård och omsorg utan att tvingas göra avsteg i deras religiösa övertygelse och tvingas må dåligt över det samt att det åter öppnar dörren för de muslimska kvinnor som tidigare sagt nej till studier och anställning inom vård och omsorg pga diskriminering mot deras religiösa övertygelse som de känt att de inte kunnat acceptera.

Detta är förhoppningsvis en gamechanger inshallah.

Resultatet av detta har noll inverkan på patientsäkerheten. Den eller de som påstår det har isåfall ansvar att uppvisa adekvat forskning som de kan stödja sådana påståenden på. Det enda detta gör är att det tar bort ett diskriminerande hinder för muslimska kvinnor. Sverige rör sig nu alltså i samma riktning som andra länder som för länge sedan tillåtit detta just för att det saknas annat en anektdotiska åsikter samt att argumenten för att inte tillåta kortärmat byggt mer på religionsfobi än på faktiskt vetenskaplig och patientperspektiv då man velat markera att människor med religiös bakgrund absolut inte ska ha några särskilda rättigheter inom vården även i saker man skulle kunna göra utan att det får någon större inverkan på verksamheten annat än att fler känner sig inkluderade.

Starkt jobbat av DO. Mashallah starkt jobbat av syster Nema som tagit på sig att anmäla och driva processen via DO samt jobbat systematiskt och metodiskt för sin rätt, men också att hon tillsammans med SMFR burit på det större perspektivet att öppna dörrar för muslimska kvinnor inom arbetsliv och utbildning – genom att driva processen till ett domslut (ej förlikning). Må hennes ansträngningar och kamp bli till en sadaqa Jaariah för henne och alla som kämpat för detta.

Vår fortsatta övertygelse är att kvinnor i Sverige kommer att vara som minst förtryckt i samhället när de får likvärdig möjlighet till utbildning och arbete samt därmed kan få ökad egenmakt i samhället utan att diskrimineras av samhället. Det är enligt oss ett verkligt jämnställdhetsarbete som bygger på saker som faktiskt kan påverka många kvinnors framtid på ett sätt som inte är symbolisk och innehållslös i praktiken.

Detta påverkar tusentals kvinnor.

Tycker man att det är självklart att även muslimska kvinnor ska ha en sjävklar plats som arbetande inom sjukvården så är detta något man bör stödja. Även muslimska kvinnor är människor. Även de har behov att utbilda sig och tjäna pengar för att kunna bidra till samhället på olika sätt. Att minska deras möjligheter till detta är inte särskilt feministiskt, det är inte särskilt jämnställt, det är inte särskilt anti-rasistiskt, det är inte särskilt tolerant, det är inte särskilt i linje med mänskliga rättigheter, det är inte särskilt en sysselsättningsfrämjande politik. Vad det är – är att det är islamofobiskt.

Islamofobiska och illa underbyggda kommentarer undanbedes.