Ny termin och nya möjligheter till lärande!

Ny termin och nya möjligheter till lärande!

Vi vill önska stort lycka till till alla studenter som påbörjar eller fortsätter sina studier denna hösttermin. Att studera och ständigt sträva efter att öka sin kunskap är oerhört viktigt. Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, sa att det är obligatoriskt för varje muslim såväl man som kvinna att söka kunskap. För att kunna göra goda handlingar krävs kunskap.

Detta gäller både kunskap som berör dig och din relation till dig själv, till Gud och till din omgivning. För att vi verkligen ska dra nytta av kunskapen vi lär oss är det viktigt att ha en tydlig avsikt som inte begränsar kunskapens nytta endast till dig själv utan även att du har möjlighet att lära ut den till andra. Kunskapen är något som ska gynna dig själv och även andra. Må Gud välsigna era studier och öka er nytta kunskap.

Religiöst utövande på skolan

Nu när många börjar på ny skola så kan det ibland bli så att de kan uppstå förvirring om vad som gäller när du behöver be på skolan. Det finns rättigheter kopplat till detta och lärare eller rektor kan inte hindra dig från att be, däremot så har de inga skyldigheter att förse dig med en egen bönelokal eller liknande. Om du stöter på problem så kan SMFR hjälpa dig med tips för hur du kan lösa saker praktiskt och med juridisk hjälp vid behov om skolan aktivt diskriminerar dig.

Som muslim så är det viktigt att inte låta religionen bli en ursäkt för att skolka eller på annat sätt bete sig dåligt (tex blöta ner en toalettrummet utan att torka upp efter er när ni gör wudu). Samtidigt är det givetvis en självklarhet att du ska kunna be dina böner om du så önskar (som skyddas av EU-konventionen och Sveriges grundlagar. Oftast går det också att passa in bönen under raster eller lunchen. I det fall det inte går, prata gärna med din lärare eller med rektorn så kan ni säkert lösa det tillsammans. Är ni flera som önskar be och som har liknande behov så kan ni gå ihop och organisera er. Vill ni ha hjälp med det så kan SMFR kanske hjälpa till. Kanske kan vi starta en SMFR-förening på just din skola?

Inom SMFR är vi tusentals som fötts och växt upp i Sverige där vi studerat på ett svenskt gymnasium. Många av oss har varit i er sits – där vi på olika sätt varit hittat olika former av lösningar. Kom ihåg att man kommer längst genom att anta positivt om varandra och inte utgå från det värsta.