Muslimska kvinnor exluderas

Muslimska kvinnor exluderas

”Vi kan inte acceptera att lösningen på problemet med klädsel kontra hygien är att underkänna och utestänga en hel grupp kvinnor. Många av oss svenskar är muslimer, vilket gör detta till en framtidsfråga som vi behöver möta. Annars riskerar vi att fler kvinnor, som Shaima, inte bara får sina mänskliga rättigheter kränkta utan också blir exkluderade från en hel arbetssektor.” 

 
SMFR skriver en artikel om ”hijab i vården” (möjligheten att kunna bära långärmat i vården) i dagens VK.

I Umeå arrangeras i år för första gången MR – dagarna, en konferens på temat mänskliga rättigheter. På fredag den 14 november lyfts denna fråga i seminariet ”Islamofobins samhällskonsekvenser”. Det är vår förhoppning att det blir starten för ett konstruktivt samtal kring hur vi kan komma vidare i denna fråga lokalt och nationellt.”

Imorgon kommer SMFR att bland annat diskutera frågan om Hijab i vården på MR-dagarna i Umeå.