Muslimska fredsagenter ska riva fördomar och bygga broar