Morgonseminarium 21 november: JAS år 2032 – Försvarsbeslutet vi ärvde

Morgonseminarium 21 november: JAS år 2032 – Försvarsbeslutet vi ärvde

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen bjuder in till paneldiskussion med representanter från fyra politiska ungdomsförbund.

Regeringen har beslutat om en investering på 90 miljarder kronor i en uppgradering av JAS Gripen. Försvarsmaktens budget kommer att utökas för att myndigheten ska kunna köpa 40 till 60 plan. Beslutet har väckt stor debatt, både inom fredsrörelsen och bland försvarsvänner. Det fattas till exempel innan en ny försvarsberedning ska göra en uppdaterad omvärldsanalys. Beslutet är också beroende av att Sverige säljer Gripen till Schweiz eller annat land.Nya JAS Gripen E/F kommer att påverka svensk säkerhetspolitik för lång tid framöver. Mot vilken hotbild svarar regeringens beslut om att uppgradera JAS Gripen? Varifrån ska pengarna tas om beslutet leder till krav på ytterligare ökning av försvarsbudgeten? Finns det behov av andra säkerhetspolitiska investeringar som bör prioriteras? Hur ser framtidens beslutsfattare på försvarsbeslutet de kommer att få ärva?

Panel:
Aron Modig, KDU
Björn Lindgren, Grön Ungdom
Linda Nordlund, LUF
Stefan Lindborg, Ung Vänster

Moderator: Sofia Tuvestad, IKFF

Plats: Sensus, Medborgarplatsen, Stockholm
Datum och tid: 21 november kl. 08.30-09.30.
Frukost serveras från kl. 08.00

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost (serveras från och med kl. 08.00).
Anmälan till anwahr.shannahn@muslimerforfred.org

Varmt välkomna!