Manifestation i Lund 23:e oktober: Vilken värld vill du leva i?

Manifestation i Lund 23:e oktober: Vilken värld vill du leva i?

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) anordnar en Manifestation i Lund.

Manifestationen bygger på det som hände i Lund med den 13:åriga flickan, som blev misshandlad på grund av sin religiösa identitet. Tanken är att uppmärksamma denna händelse och inte låta den gå obemärkt förbi.

SMFR vill få fram en diskussion kring samhällsattityder, därav är målet att få igång en diskussion som är mer gynnsam för det muslimska samhällsklimatet.

Kom dit, ta med alla du känner, nu skall vi agera för den värld DU leva i!

För mer information kring Manifestationen var god kontakta SMFR:s ordförande i Malmö, Avin 073-423 86 42 avin@muslimerforfred.se