Lokalgrupp för Botkyrka Muslimer för Fred och Rättvisa har startats!

Lokalgrupp för Botkyrka Muslimer för Fred och Rättvisa har startats!

Den 9 augusti beslutade medlemmar från Botkyrka att de ville starta en egen lokalgrupp och fick därför genomgå en grundutbildning med SMFRs förbundsordförande, Yasri Khan.

En tändande gnista för uppstarten var att aktiva medlemmar inom SMFR kände att de ville fokusera på att arbeta lokalt efter det våldsamma mordet på Seedy Rahman den 30 juli i år.

Lokalgruppen anordnade därför en manifestation mot gatuvåldet på Alby torg och startade nätverket Botkyrkas framtid tillsammans med Islamiska förbundet i Botkyrka, Alaadin scoutkår och Sveriges Eritreanska Unga Muslimer med tre specifika krav som hittills fått hundratals underskrifter.

Lokalgruppen leds av medlemmarna Shafqat Khatana, Ahmed Nuru samt förbundskassören Osman Adem som driver gruppen tillsammans med en majoritet av SMFRs medlemmar i Botkyrka.

Tanken är att lokalgruppen formellt ska omvandlas till en lokalavdelning efter fastemånaden ramadan.