Linköping: Regionutbildning för förtroendevalda

Linköping: Regionutbildning för förtroendevalda

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!

SMFR Region Östergötland arrangerar en utbildning för styrelsemedlemmarna i de lokalavdelningar som tillsammans utgör SMFR Region Östergötland. Det är SMFR:s generalsekreterare Yasri Khan som kommer hålla i utbildningen.

Utbildningen kommer innehålla genomgångar av olika material som finns tillgängligt för att underlätta att SMFR-engagemanget kan göras på bästa möjliga sätt. Ett exempel på sådant som kommer tas upp är vissa av ämnen som behandlas i ordförandehandboken såsom bilaterala relationer, hur man ställer krav samt kring utbildningskoncept.

En annan viktig del som kommer gås igenom är Portalen som lanserades under 2018 som har uppdaterats och är under fortsatt utveckling. Både portalen och ordförandehandboken är tänkta att öka förståelse samt underlätta samarbetet i det gemensamma arbetet i lokalavdelningarna såväl som i regionen. Denna utbildning kommer ge verktyg för att ge ökade insikter i vikten av att jobba tillsammans samt att detta görs med såväl avsikt som konkreta mål för att arbetet ska vara roligt, stärkande, givande och effektivt.

Yasri kommer också prata om hur lokalavdelningarna går tillväga för att skriva verksamhetsplaner för att kunna planera årets verksamhet i lokalavdelningen. Utbildningen kommer också betona vikten av att försöka bidra till att göra ännu mer nytta, förutsatt att vi är villiga att lära oss, har förstått våra förpliktelser och tar vårt ansvar.

När? Lördag 23 februari kl 12:00-18:00 och söndag 24 februari kl 10:00-16:00
Var? Apotekaregatan 14