Linköping – Organisationsutbildning med SMFR Region Östergötland-20 Januari

Linköping – Organisationsutbildning med SMFR Region Östergötland-20 Januari

Assalamu alaikum/Fredliga hälsningar!

SMFR Region Östergötland har bjudit in SMFR:s generalsekreterare Yasri Khan som ska hålla i en utbildning med fokus på organisation och samhällsengagemang. Några av frågorna som utbildningen kommer kretsa kring är: Hur bidrar vi till en positiv förändring i samhället? Kan vi skapa en effektiv och hållbar förändring ensamma? Vad är gruppens uppgift? Hur förstår vi vår roll i förhållande till vår relation till Gud samt till våra medmänniskor?

Varmt välkomna!

Apotekaregatan 14, Sensus, Linköping
Kl 11-18 lördag och kl 10-16 söndag