Ledarskapsutbildning i Malmö

Ledarskapsutbildning i Malmö

I lördags (23/11) hade SMFR Region Syd en heldagsutbildning i Malmö där SMFR:s generalsekreterare Yasri Khan var inbjuden för att hålla en spännande ledarskapsutbildning. Viktiga grundläggande principer behandlades och deltagarna fick väldigt användbara tips och strategier för hur man kan agera som muslim och ledare i Sverige. Ma shaa Allah många nya ansikten kom till utbildningen, vilket krävde lära känna varandra-övning i början för att bryta isen; med andra ord för att deltagarna skulle känna sig bekväma och befinna sig i deras comfort zone. Vad comfort zone är förklarade Yasri tillsammans med de ytterligare två zonerna, stretch zone och panic zone. Sedan var det dags för att introduceras till islamisk och sekulär världsbild med fokus bl a på kunskapskällor och konsekvenserna av att tro, eller att inte tro, på ett förliv och efterliv i evighet och hur det också har en påverkan på moral och etik. Det är alltid viktigt att individer söker kunskap om sin egen tro och världsbild för att kunna bli tryggare i sig själv, men även om andras världsbild och deras uppfattningar till de olika frågorna i livet och för att kunna förstå varandra och samleva.

Kursen fick många anmälningar och blev helt fullsatt allhamdulillah. Yasri höll i en kurs som delvis utgick från upplevelsebaserat lärande vilket innefattade flera lärorika övningar. Det kom också att handla om stimuli-paus-respons och vikten av att jobba med sin självmedvetenhet för att kunna stanna upp och fatta rätt beslut. Detta är en viktig del av ledarskap då ledarskap inte bara handlar om att leda andra men också att leda sig själv. Just därför behöver man också jobba med sina premisser och världsbild. En annan viktig del av ledarskap handlar om att förstå grupprocesser och hur man ska hantera olika situationer i en grupp, att konflikter kan vara positivt och utvecklande för en grupp om kunskapen finns för hur man ska förhålla sig och hantera det. Ledarskap handlar också om att ta ansvar och att inte skylla ifrån sig eller bara vänta på att andra ska lösa situationen. Islam lär oss att varje människa har ett ansvar och att vi ska vara lösningsfokuserade, vilket kräver rätt attityd och kunskap. Det är också en anledning varför SMFR jobbar både teoretiskt med utbildningar i kombination med mycket praktisk verksamhet runt om i landet.

En reflektion från en av deltagarna:
”Många unga muslimer vill bli aktiva och göra något positivt för samhället, och i denna kursen får man kunskap om hur vi kan göra det tillsammans”

Låter detta intressant? Håll utkik här på vår officiella Facebook-sida samt SMFR Region Syds instagram-konto för flera liknande event i framtiden in shaa Allah! Länken: https://www.instagram.com/smfrsodra/

Må Gud skänka oss nyttig kunskap och ambitionen att ta ansvar och vara goda ledare oavsett position vi befinner oss i, amin!