[Kurs] Sök: Interkulturell mötesplats för Unga

[Kurs] Sök: Interkulturell mötesplats för Unga

Assalamo Aleikom / Fredshälsningar,

[OBS! En ledig plats finns kvar, först till kvarn!]

Muslimska Fredsrörelsen medverkar till genomförandet av kursen Interkulturell Mötesplats för Unga som arrangeras av Sigtunastiftelsen i samverkan med Sigtuna Folkhögskola och välkomnar intresserade att söka. För mer information läs nedan.

Citat från tidigare deltagare:

”Det är en fantastisk möjlighet för unga människor!”

”Dessa helger har varit viktiga, berörande, nyttiga, välplanerade, intressanta och helt perfekta! 
Så himla bra på alla sätt verkligen och relevanta i innehåll. Jag uppmuntrar fler att komma hit på detta!”

”Jag har känt mig välkomnad, trygg, respekterad och lyssnad på.”

”Jag har tänkt att fler borde gå på liknande möten för att på ett fördomsfritt sätt mötas och
minska barriärerna mellan olika grupper.”
”Jag har fått nya vänner. Det är jag mest tacksam för. Personer jag inte skulle träffat annars
men som jag träffar utanför detta sammanhang nu.”

”Jag har sett att människor med olika bakgrunder och trosuppfattningar faktiskt kan
leva och jobba tillsammans!”

”Jag kände att det här är en plats där jag är accepterad för den jag är.”

Önskvärda mål efter två helger:
1. Den enskilde deltagaren ska känna sig styrkt i sin identitet och få bättre självkänsla och självkännedom.
2. Få värdefulla relationer i nya nätverk.
3. Övningar i civilkurage ger styrka att kunna agera i samhället.

Deltagaren som bör vara 18 – ca 25 år har inga kostnader för helgerna, men förbinder sig att delta under båda helgerna. Det är upp till varje organisation att ta ställning till hur man kan förankra deltagandet
i den enskilde organisationen. Deltagaren är i officiell mening inte representant för vare sig sin organisation
eller sin religion.

Deltagande organisationer:
Equmenia, Judiska Församlingen i Stockholm, Svenska Kyrkans Unga,
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Sveriges Unga Katoliker och Sveriges Unga Muslimer.

Medverkande:
Processledare: Mia Peterson (Sigtuna Folkhögskola) och Patrick Gruczkun (Samarbetsbolaget).
Projektledare: Elisabet Mattizon Armgard (Sigtunastiftelsen).

Logi: Enkelrum med egen dusch och toalett på Sigtunastiftelsen.
Kost: Vegetarisk/fisk. Alkoholfritt.
Resväg: Det tar ca en timme med pendeltåg och buss från Stockholms Central till Sigtunastiftelsen.

För information och anmälan senast torsdag den 17 september 2015 kontakta kanslichef
Amir Dabboussi: kanslichef@muslimerforfred.org; 08-400 22 735

Image

Skärmklipp.PNG