Koranläsning

Koranläsning

Assalamu alaykum/Fredliga hälsningar!
Koranen uppenbarades i Ramadan och under Ramadan är det extra rekommenderat att läsa Koran. Därför anordnar Region Södermanland läsning av Guds heliga bok varje söndag under varje vecka av Ramadan. Efter Koranläsningen kommer det vara läsning av adhkaar och du’aa (åkallan och åminnelse).
Det kommer vara en som reciterar högt och deltagarna kan välja att läsa med (avstängd mick), lyssna på recitationen eller läsa svenska tolkningen. På skärmen kommer det delas både på arabiska och svenska samtidigt.
Det blir totalt 4 tillfällen där vi kommer läsa Juz Tabarak och Juz ‘Amma.
Tillfälle 1 (18/4): Juz Tabarak del 1
Tillfälle 2 (25/4): Juz Tabarak del 2
Tillfälle 3 (2/5): Juz ’Amma del 1
Tillfälle 4 (9/5): Juz ’Amma del 2
Dag? Söndagar under Ramadan
Tid? Kl 18:00-19:00