Kommunikation och konflikthantering med SMFR Södra Stockholm-14 Juli

Kommunikation och konflikthantering med SMFR Södra Stockholm-14 Juli

Varmt välkomna till SMFR Södra Stockholms aktivitet den 14 juli
som kommer handla om kommunikation och konflikthantering.

Frågor som kommer tas upp är exempelvis följande: Vad
innebär en konflikt? Är alla konflikter dåliga? Kan konflikter till
och med vara positiva? Hur kan man förebygga onödiga
konfrontationer och tjafs genom sättet att kommunicera? Hur
kommunicerar man på ett sätt som främjar personlig och
organisatorisk utveckling?

Samtidigt ska vi se hur Profeten Muhammad, Guds frid och
välsignelser vare med honom, agerade i olika situationer där
dispyter lätt skulle kunna ha uppstått eller där dem redan hade
gjort det och hur Profeten agerade och kommunicerade för att
hitta de bästa av lösningar.

Talare för kvällen kommer att vara smfr:s generalsekreterare
Yasri Khan.

Under kvällen bjuds det på gratis fika!