Kandidera till SMFRs förbundsstyrelse

Kandidera till SMFRs förbundsstyrelse

Assalamo Aleikom / Fredshälsningar,

Vill du ta klivet upp i ditt engagemang i SMFR? Här är din chans! Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa söker starka individer som brinner för att skapa positiva och hållbara förändringar i samhället, då vi tror att trygga individer skapar trygga samhällen.

Detta år fyller SMFR 10 år! Det vill säga att vi från grunden byggt upp en rörelse som nu har 10 års historia! Vill du vara med och förvalta och expandera SMFR vidare?

SMFRs fokus ligger på att utveckla ledare med förtroende, ansvarskänsla och ödmjukhet med en islamisk världsbild och har under de senaste 10 åren varit verksam och:

 • Aktiviteter i bland annat Sverige, Norge, England, Malaysia, Thailand, Turkiet, Sydkorea, Egypten, USA, Saudiarabien, Frankrike, Tyskland och Österrike.
 • Byggt upp ett kansli,
 • Byggt upp 22 lokalavdelningar, 6 lokalgrupper och 4 regioner
 • Hållit i ett hundratal utbildningar inom flera av SMFR:s kärnfrågor.
 • Arrangerat över 600 aktiviteter de senaste 10 åren
 • Fostrat ledare som vuxit fram och axlat ansvaret att föra vidare SMFR:s vision
 • Haft över 300 förtroendevalda alumner som engagerat sig på någon nivå i SMFR de senaste 10 åren.
 • Har idag drygt 120 förtroendevalda runtom i landet och nästan 2000 medlemmar som behöver ledas.

SMFR har ambitionen att fortsätta växa, engagera, utbilda, aktivera människor att vilja jobba för fred och rättvisa. Vårt främsta verktyg är folkbildning, organisering och handling. Vi vill de kommande åren fortsätta bygga fler regioner runtom i landet, öka i medlemsantal och bli mer relevanta för våra medlemmar i deras vardag.

Sök till förbundsstyrelsen redan idag och gör ditt yttersta för att bidra till ökad kunskap och rättvisa i samhället!

Som ledamot förväntas av dig:

 • C:a 10 timmars arbete i veckan.
 • Delta, vara påläst och aktiv på varje förbundsstyrelsehelg
 • Ha kontakt med förtroendevalda i SMFR och besöka lokalavdelningars eller regioners aktiviteter
 • Du bör vara uppdaterad på vad som händer i världen,
 • Ha en stark motivation till att inspireras och växa tillsammans med
 • Ta en aktiv och ansvarsfull roll i utvecklandet av SMFRs arbete.
 • Sprida information om SMFR, folkbilda om SMFRs styrdokument och nätverka både internt i SMFR och externt i samhället
 • Studera islamisk teologi och islamisk världsbild
 • Vara aktiv i kommunikation som sker via facebook, sms och via mail.
 • Förbundsstyrelsen ansvarar för 6 helger och 2 läger om året såväl som har 4-5 förbundsstyrelsehelger per år.
 • jobba med policyarbete och förväntas vara en strategisk länk till generalsekreteraren
 • Vara insatt i SMFR styrdokument (SMFRs stadgar, delegationsordning, SMFR-programmet, SMFRs visionsprogram, Utbildningsdirektivet, Budgeten, Strukturdokumentet mm)
 • Arbeta med att utveckla det specifika ansvarsområden som du får efter förslag från förbundsordförande (roller kan vara aktivitetsansvarig, medlemsansvarig, informationsansvarig osv).
 • Ett absolut krav är att du ska ha varit medlem i SMFR i minst 3 år för att ha tillräcklig insyn samt haft något tidigare förtroendeuppdrag som minst lokalavdelningsordförande i SMFR för att kunna söka till förbundsstyrelsen.
 • Under 2018 ska ett nytt Visionsprogram tas fram inför förbundsstämman 2019.
 • Bidra till att lösa konflikter inom organisationen och hålla ihop organisationens olika avdelningar.

Om du har föreningserfarenheter eller arbetslivserfarenheter med ledningsansvar så är det meriterande.

Skicka ditt CV, två referenser och en kort motivation på max 300 ord till varför just du vill sitta i SMFR:s styrelse till valberedning@muslimerforfred.org senast den 12 mars.

Vår vision är:
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa arbetar för att bli en av de främsta organisationerna i Sverige och Europa inom freds- och säkerhetsfrämjande på global basis, grundad på islamiska principer, rättvia och mänskliga rättigheter samt att islam ska fortsätta vara en naturlig del av Europas kulturarv.

Utdrag från SMFR:s stadgar:

 • 11 FÖRBUNDSSTYRELSEN

Moment 11.1 mandatperiod

Ledningen av förbundets verksamhet handhas av en styrelse vilken består av minst sex ledamöter utöver förbundsordförande på mandatperioder som ej får överskrida 3 år i taget innan ett omval från förbundsstämman krävs för den valda personen ska få sitta kvar. Helst ska förbundsledamöterna väljas omlott så att samtliga ledamöter inte avslutar sina mandatperioder samtidigt, med målet att minst en ledamot väljs varje år.

Valbar till förbundsstyrelsen behöver uppfylla följande kriterier

Varit aktiva förtroendevalda de senaste två åren innan de valts till förbundsstyrelsen, varav ett år varit ordförande för lokalavdelning.
Genomgått SMFRs olika ledarskapsutbildningar på totalt minst 80 utbildningstimmar.

Anses leva upp eller sträva att leva upp till förbundets värderingar och på intet sätt anses aktivt propagera mot grundläggande islamiska principer och som anses ha en ansvarstagande karaktär.
Haft tidigare avslutade uppdrag inom förbundet på lokal nivå som ordförande eller regional nivå som ordförande eller på nationell nivå som ordförande på minst ett år och avslutat sin mandatperiod.
SMFR är en fredsrörelse som vilar på demokratins grund och utgår ifrån Islamiska principer samt tron på ett pluralistiskt samhälle. Förbundets vision för samhällets utveckling förutsätter nära kontakt med människor från alla delar av samhället. Förbundet ska därför sträva efter att vara en aktiv och relevant folkrörelse som utgör en positiv kraft i människors vardag och göra sin röst hörd i samhället.

Förbundet ansvarar för:

 • Samla och ena människor som delar SMFRs grundvärderingar
 • Opinionsbildning för SMFR idéerna med utgångspunkt 
i förbundets SMFR-program
 • Utveckling av SMFRs idéer, program och verksamhet såväl som styrdokument
 • Planering och samordning av SMFRs fred och rättvisearbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt inom det muslimska civilsamhället
 • Samordna alla utbildnings-, informations- och representationsfrågor på lokal, regional, nationell och internationell nivå
 • Strategisk utveckling av ledarskaps/kapacitetsutvecklande verksamhet
 • Utveckling av ett starkt muslimskt deltagande i samhället genom stärkande av individer
 • Stöd för organisations- och verksamhetsutveckling på lokal och regional nivå
 • Strategisk planering av förbundets medlemsutveckling
 • Utveckling av förbundets gemensamma system för medlemsregister och 
avgifter
 • Verkställa i enlighet med SMFRs styrdokument
 • Företräda förbundets medlemmar och underavdelningar i officiella sammanhang, utforma politik i enlighet med SMFR-programmet och således vara sina medlemmars talesperson i samhället
 • Bedriva projekt och annan verksamhet

Förbundets mål är:

 • Att samla och utveckla framtida svensk-muslimska ledare för att stärka fredsrörelsen med fokus på unga
 • Att bidra till rättvis och hållbar fred
 • Att folkbilda och öka kunskap
 • Att tillsammans med andra aktörer bidra till ett starkare samhälle
 • Att utveckla och stärka civilsamhället runtom i världen
 • Att uppmuntra aktivt ansvarstagande och ledarskap
 • Att skapa institutioner som främjar SMFRs vision på olika områden
 • Fungera som samlande forum för medlemmarna och stärka organisationens värdegrund
 • Etablera förtroende och ansvarstagande för muslimska fredsrörelsen
 • Förena människor kring förbundets mål och styrdokument samt utbilda dessa
 • Stödja och stötta unga människor i att finna en meningsfull livsstil, identitet och mål