Islamisk fredskultur – Fredsagenterna berättar!

Islamisk fredskultur – Fredsagenterna berättar!

 

Fredagen den 3 juli kl 15.30 – 16.00, Östersjötorget, Silon vid hamnen, Visby

SMFR välkomnar dig till ett samtal där fredsagenterna berättar om det islamiska fredsbudskapet och om deras arbete med att informera om islam och fred. Finns det en islamisk fredskultur och vad innebär den? Hur ser muslimer själva på jihad och vad som händer i världen? Hör fredsagenterna som är unga svenska muslimer berätta om sin syn på islams fredsbudskap och deras resa genom Sverige för att erbjuda en mer nyanserad bild av sin religion.

Moderator, Anwahr Athahb, sekreterare Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Yasin Ahmed, projektledare för Fredsagenterna Mona Qundos, fredsagent Zahid Qayyum, fredsagent

Välkomna! Europeiska muslimers roll och medverkan i fredsarbetet inom EU Det har nu gått mer än ett år sedan Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa bildades, en folkrörelse enlig t typisk svensk modell som växte fram ur det unika projektet Muslimska Fredsagenter. Fredsagenterna är unga svenska muslimer som informerar om islamisk fredskultur i föreningar, på skolor, myndigheter och företag. Sedan dess har fredsagenterna och fredsrörelsen arbetat aktivt för att väcka opinion, intresse och engagemang för freds-och rättvisefrågor på individ, nationell och internationell nivå.

Initiativtagarna Ibn Rushd och Sensus studieförbund vill nu föra idén om muslimska fredsagenter vidare ut i Europa genom ett nytt projekt: European Muslim Peace Agents. Men frågan är hur vi kan uppnå detta tillsammans? Hur kan vi ta vara på den muslimska kompetensen och engagemanget? Varför bör Europa satsa på en fredsutbildning utifrån islamisk och europeisk kontext?

”Sveriges muslimska fredsagenter är ett utmärkt exempel på tjänsteexport. Sverige exporterar 100 fredsagenter, som åker ut i Europa och utbildar nya fredsagenter”, säger handelsministern Ewa Björling.

Välkommen till ett spännande seminarium under Almedalsveckan där vi diskuterar europeiska muslimers roll och medverkan i fredsarbetet inom EU.

Tid: Måndagen 29 juni kl 10.00 – 12.00 Plats: Församlingshuset, Norra Kyrkogatan 4, Visby Moderator: Shaista Khan, Fredsagent och lärare

Medverkande: Yasin Ahmed, Verksamhetsutvecklare och projektledare Fredsagenterna på Sensus Ewa Björling, Handelsminister Temmam Asbai, Ordförande för Ibn Rushd studieförbund Anna Waara, Ordförande för Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Mattias Gardell, Religionshistoriker Meisoun Saleh, Fredsutbildare

Mer information: Yasin Ahmed, 0730688840, yasin.ahmed@sensus.se