Islam, Ramadan, SMFR, miljö och städning

Islam, Ramadan, SMFR, miljö och städning

Under Ramadan är det extra älskvärt att göra goda handlingar och har SMFR bl a haft flera städdagar följt av iftar. Den 19 maj arrangerade SMFR Östergötland ett event med kvartersstädning och gemensam fastebrytning med frågesport. Och den 5 juni var det Region Stockholms tur som hade kvartersstädning i Husby.

SMFR jobbar aktivt med miljöfrågor och 1 av SMFR:s 16 verksamhetsområden är just klimat och miljö. Renlighet är en otroligt viktig del av islam och Profeten Muhammad, Guds frid och välsignelser vare med honom, har uppmanat oss att hålla gatorna rena från skadliga föremål.