I religionernas namn – Kristna och muslimer, kan vi tillsammans främja global fred?

I religionernas namn – Kristna och muslimer, kan vi tillsammans främja global fred?

Du! Den 21-23 november är du varmt välkommen till en helg i religionsdialogens tecken med blicken framåt ; med fötterna i verkligheten och huvudet bland visionerna. Av deltagarna kommer hälften vara kristna och hälften muslimer, som samlas på Sigtuna folkhögskola, cirka en timmes färd från Stockholms Central.  Rörelsehelgen 2008 arrangeras gemensamt av Kristna Fredsrörelsen och den rykande färska fredsrörelsen Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, i samarbete med Sigtuna Folkhögskola.  År 2008 är frågorna kring tro och fredsarbete hetare än någonsin. De muslimska fredsagenterna går i täten och bildar den första muslimska fredsrörelsen i Sverige och Kristna Fredsrörelsen omvärderar synen på dess egna religiösa identitet. Vad innebär det att jobba för fred utifrån ett trosperspektiv? Är det olika om man är kristen eller muslim? Är ett samarbete för fred mellan kristna och muslimer i sig, fredsfrämjande? Hur skulle man i så fall samverka på bästa sätt i Sverige och internationellt? Kan vi multiplicera samma goda resultat som Sonad haft (Kristna Fredsrörelsens samarbetspart) i Sudan?